Графік виробництва яєць при трикратному комплектуванні стада


Завдання 3.

Птахофабрика має 12 тис. курок-несучок, середньорічна несучість 200 яєць. Вибракувано за рік 75% курей і реалізовано живою масою по 1,5 кг. Визначити валове виробництво яєць і м’яса птиці.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4.

Заповнити таблицю.

Таблиця 21.

Показники Кури Індики Гуси
1. Строки зберігання яєць до закладки, діб
2. Температура в яйцескладі, 0С
3. Відносна вологість повітря, %
4. Тривалість інкубації, діб
5. Перенесення лотків у вивідну шафу, діб
6. Вивід молодняка, %

Висновки:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5.

Прочитайте питання, наведені нижче, і виберіть варіанти правильних відповідей:

1. Розподілити наведені категорії яєць за терміном їх зберігання:

1. 7.

2. 25. А. Дієтичні.

3. 90. Б. Столові.

4. 120 (у холодильнику).

2. Зазначити тривалість інкубаційного періоду яєць наведених прикладів домашньої птиці:

1. 15. А. Перепілки.

2. 17. Б. Кури.

3. 21. В. Качки.

4. 28. Г. Гуси.

5. 30. Д. Індики.

6. 34.

3. Із наведених заходів зазначити той, що спричиняє продовження періоду продуктивного використання несучок (викликає другий цикл яйцекладки):

1. Збільшення добової даванки комбікорму несучкам.

2. Збільшення інтенсивності освітлення до 30 лк.

3. Примусове линяння курей.

4. Зазначити тривалість використання сільськогосподарської птиці таких видів:Тривалість використання, тижнів: Вид птиці:

1. 22. А. Кури яєчних порід.

2. 26. Б. Кури м’ясних порід.

3. 28-30. В. Качки.

4. 31-34. Г. Індики.

5. Вказати тривалість вирощування на м’ясо молодняку сільсько-господарської птиці таких видів:

Тривалість вирощування, тижнів: Вид птиці:

1. 6-9. А. Курчата-бройлери.

2. 9-10. Б. Індиченята.

3. 7-24. В. Гусенята.

Оцінка „________________”

Дата виконання „_____” _______________ 20 ____р.

Підпис, ПІП викладача _____________________________________

Тема 10. Енергетика та агротехнічні основи використання її в сільському господарстві

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №12 (2 години)

Тема: Розрахунок продуктивності машинно-тракторних агрегатів та потреби в паливно-мастильних матеріалах.

Мета: Навчити студентів комплектувати тракторні агрегати та визначати їх продуктивність.

Навчити розраховувати потребу в паливно-мастильних матеріалах.

Мета навчання: самостійна робота над розрахунками.

Наочні приладдя та обладнання: підручники, довідники, мікрокалькулятори, робочі зошити.

Література:

1. Дунай М. Ф. Основи механізації і електрифікації с/г. ст. 234-254.

2. Карасюк І. М. Технологія виробництва продукції с/г. ст. 95-97.

Контрольні запитання

1. Що таке технологія?

2. Які операції включає технологічний процес?

3. Як поділяють машинно-тракторні агрегати?

4. Що відносять до експлуатаційних показників МТА?

5. Від чого залежить тяговий опір машин-знарядь?

6. Як оцінити правильність комплектування МТА?

7. Коефіцієнт використання часу зміни?

8. Як підрахувати продуктивність агрегату за годину чистої роботи?


8913007665167948.html
8913068020798551.html

8913007665167948.html
8913068020798551.html
    PR.RU™