ДОДАТОК. до лабораторної роботи № 5

до лабораторної роботи № 5

до п.3.17 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

ЗРАЗОК

протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань

охорони праці

_______________________________________________________________

(підприємство, організація, установа, навчальний заклад, їх підпорядкованість)

ПРОТОКОЛ №

Засідання комісії з перевірки знань працівників з питань

охорони праці, безпеки життєдіяльності

«_____» _______________20__р. м.________________________________

Комісія у складі:

голови_________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

і членів комісії:______________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

створена на підставі наказу від «____»_______20__р. №___________,

перевірила знання

___________________________________________________________________

(перелік основних нормативно-правових актів

___________________________________________________________________

з охорони праці, за якими проводилась перевірка знань)

№ з∕п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, професія (фах) Місце роботи (для підприємства−структурний підрозділ) Знає ∕ не знає Примітка

Голова комісії _____________

( підпис)

Члени комісії:______________

(підпис)

______________

(підпис)

______________

(підпис)

М. П

До п. 3.18 Положення про порядок проведення навчання перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

Обкладинка посвідчення

(Державний герб України)

ПОСВІДЧЕННЯ

про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Перша сторінка посвідчення

_____________________________________________________________________

(підприємство, організація, установа, навчальний заклад, їх підпорядкованість)

ПОСВІДЧЕННЯ №

Видано____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Посада (фах)__________________________________________________

Місце роботи_________________________________________________

Про те, що він (вона) пройшов (ла) навчання і виявив (ла) потрібні знання_____________________________________________________________________________________________________________________(перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, за якими проводилася перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань від

«____»__________________ 20__р.

М.П.

Голова комісії _____________ ________________

(прізвище) (підпис)

Друга сторінка посвідчення

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ

Посада (фах)________________________________________________________________

Виявив (ла) потрібні знання____________________________________________________

__________________________________________________________________________

(перелік нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності,

_________________________________________________________________________________________

за якими проводилась перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань від

«____»__________________ 20__р. №_______________

М.П.

Голова комісії_______________________________________________

(прізвище) (підпис)


До п.5.2.1, 5,4 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

Титульний аркуш журналу

___________________________________________________________________________

(підприємство, організація, установа, навчальний заклад, їх підпорядкованість)

ЖУРНАЛ

Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників

Розпочато «_____»___________________ 20___р.

Закінчено «_____»___________________20___р.

№ з∕п Дата проведення інструктажу Прізвище, ім’я, по батькові особи, яку інструктують, її вік Професія, посада особи, яку інструктують, її вік Назва виробничого підрозділу(група, клас, гурток), до якого приймається особа, що інструктується Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує Підписи
Особи, яку інструк тують Особи, яка інструктує
1 2 3 4 5 6 7 8Рекомендована форма

РЕЄСТРАЦІЯ

Вступного інструктажу з охорони праці для учнів, студентів,

курсантів, слухачів під час трудового і професійного навчання в журналі обліку навчальних (навчально-виробничих) занять

№ з∕п Прізвище, ім’я, по батькові особи, яку інструктують, її вік Дата проведення інструктажу Прізвище, ім’я по батькові особи, яка проводила інструктаж Підписи
Особи, яку інструктують Особи*, яка інструктує

(*)Учні розписуються в журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу


До п. 5.4, 5.7 Положення про поядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Мвнвстерству освіти і науки України


8698079740633374.html
8698101216869314.html

8698079740633374.html
8698101216869314.html
    PR.RU™